შემოგვიერთდით!

 

მსოფლიო ფედერაცია
Facebook

მომავალი ღონისძიებები

   

პარტნიორები

დავით ჭოჭუას ხსოვნას

დავით ჭოჭუა 33 წლის ასაკში გარდაიცვალა.  ჩვენი ფედერაცია  მწუხარებას უცხადებს დავითის ოჯახს და სრულიად საქართველოს. ეს არის  უდიდესი დანაკლისი მთელი ქვეყნისთვის.

 

განათლება: დოქტორანტი, ვენის უნივერსიტეტი მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში, ვენის დიპლომატიური აკადემია,

2005-2006, მაგისტრის ხარისხი ევროკავშირის პოლიტიკაში, ლუნდის უნივერსიტეტი,

2002-2003, ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1998-2002 ტეხასის უნივერსიტეტი, ოსტინი, აშშ,

2000-2001 (გაცვლითი პროგრამა) იყო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსის მოადგილე

2008 - 2011 - საქართველოს პარლამენტი, თავმჯდომარის თანაშემწე

2008 - საგარეო საქმეთა სამინისტრო, პოლიტიკური დეპარტამენტი, მრჩეველი

2007 -2008- ეუთოს გენერალური სამდივნო, ანტი-ტერორისტული განყოფილება

2006-2007 - საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი, პროექტის ოფიცერი

2004-2005 - საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი, საერთაშორისო უსაფრთხოების დეპარტამენტი, აპარატის რესტრუქტურიზაციის პროექტის ანალიტიკოსი

2003-2004 - რედაქტორი, გაზეთი "24 Hours" ("24 საათის" ინგლისური ვერსია) იხილეთ ვიდეო აკადემიური სამუშაო გამოცდილება: საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA), ასისტენტ-პროფესორი (საერთაშორისო ტერორიზმის და საერთაშორისო ორგანიზაციების კურსი, მაგისტრატურა) თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი (ევროკავშირის პოლიტიკა, თანამედროვე ტერორიზმი - ბაკალავრიატი; დიდი სახელმწიფოების საგარეო პოლიტიკა, საერთაშორისო უსაფრთხოება - მაგისტრატურა) საქართველოს უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი (პოლიტიკის შესავალი, მსოფლიო პოლიტიკა - ბაკალავრიატი; გლობალური ტერორიზმი და კონტრ-ტერორიზმი - მაგისტრატურა).

 

დავითი იყო და იქნება ჩვენი ფედერაციის საპატიო  პრეზიდენტი, შავი ქამარი I დანი .

 CDS © 2012