შემოგვიერთდით!

 

მსოფლიო ფედერაცია
Facebook

მომავალი ღონისძიებები

   

პარტნიორები

ტერმინოლოგია

ტაეკვონ-დოს ტერმინოლოგია ძირითადი ტერმინები.

 

ტაე - ფეხით დარტყმები

კვონ - ხელით დარტყმები

დო - გზა

სონბე ნიმ - უფროსი მოსცავლე

ბოსაბომ ნიმ - ინსტრუქტორი (I, II, III დანი)

საბომ მინ - ინსტრუქტორი (IV, V, VI დანი)

საჰე ნიმ - ინსტრუქტორი (VII, VIII დანი)

სასონგ ნიმ - ინსტრუქტორი (IX დანი)

ჩონ სი ჯა ნიმ - დამაარსებელი

სიმპან ნიმ - მსაჯი

დო იანგ – სავარჯიშო დაბაზი (შეჯიბრების არენა)

დო ბოგ – სავარჯიშო ფორმა

გუპ – მოსწავლის რანგი

დან – ინსტრუქტორის რანგი

სუპიონ – ვარჯიში

პალ – ხელები

ბალ – ფეხები

კუპსო – ტანის სუსტი წერტილები

მორი – თავი

იმა – შუბლი

ხუდო – კეფა

მოკ – კისერი

გასუმ – მკერდი

გბოკბუ – პრესი

ჩაგი – ფეხით დარტყმა

ძირუგი – გამრჭოლი დარტყმა

გუპგი – გაჭრითი დარტყმა

მილგი – დაჯიკავება

მაკგი – ბლოკი

სოგი – დგომი

ჯაპგი – გდება

ორუნჯოკ – მარჯვნივ

ვენჯოკ – მარცხნივ

ურო ტორა – ბრუნი

აპ, იუპ, დვი – წინ, გვერდზე, უკან

ან, ბაკატ – შიდა, გარეთა

ანურო, ბაკურო – შიგნით, გარეთ

ნერიო, ოლლიო – ქვევით, ზევით

ანჯიო, იროსო – დაჯდომა, ადგომა

სასონ – დიაგონალზე

ბარო – პირდაპირ

ბანდე – ტრიალში

ბანმომ, იუპმომ – კორპუსის გვერდული მდგომარეობა

ნაჯუნდე, კაუნდე, ნოპუნდე – ქვედა, შუა, ზედა ტანის ნაწილები

დორა – შეტრიალება

დოლიო – წრეზე

კიოჩა – ჯვარედინად

სანგ – ორმაგი

სუჯიკ – ვერტიკალური

სუპიონგ – ჰორიზონტალური

ხეჩო – დაშლა

ტიმიო – ნახტომი

მიკულმიო – სრიალი

დარიბულიგი – გაწელვა (შპაგატი)

იულტონ – ტალღა (ტაეკვონდოს მოძრაობების პრინციპი)

ხიმ – სიძლიერე

მასოგი – სპარინგი

ტულ – ტექნიკური კომპლექსი

კიოკპა – გატეხვა

ვირეკ – ძალის გაზომვა (კიოკპას სინონიმი)

ტ კი – სპეციალური ტექნიკა

ხოსინ სულ – თავდაცვა

დალიონ – ტანის გამაგრება (ნაბივკა)

კიხაპ – ენერგიის გამოყენება (ყვირილი რომელიც დარტყმას ახლავს)

კიონგ გი – შეჯიბრი

დჯიპ დჯუნგ – კონცენტრაცია

ჩონგ სინ – პიროვნების სულიერი მდგომარეობა (მორალი)

ჩონგ სინ ტონგილ – სულის ერთიანობა

ტი – ქამარი

სინცე დოლიონ – ფიზიკური მომზადება

ილ გოპ პილ სა – ერთი დარტყმით გათიშვა

სიბუმ – საჩვენებელი გამოსვლა

სიმსა – ტესტირება

კიონგ გი კიო ჯონგ – შეჯიბრების წესები

არა სმი და – გასაგებია

ჩუი – შენიშვნა, შეჯიბრისას მსაჯი აფრთხილებს სპორტსმენს წესების დარღვევისას.

კამჩუნ – შეჯიბრისას მსაჯი აფრთხილებს სპორტსმენს რომელმაც უხეშად დაარგვია წესები

სილკიუკ – დისკვალიფიკაცია ბრძანებები

მოიოტ – დალაგება (ადგილებზე)

ჩარიოტ – ყურადღება

კიუნე – მისალმება

სიო – მოეშვით

ჩუმბი – მოემზადება

ში ჯაკ – შესრულება

გუმან – დამთავრება

ბარო – შეჩერება

დაში – განმეორება

კესოკ – გაგრძელება

გიოდე – შეცვლა

ბანდერო – უკან, სხვა მიმართულებით

ურო, ვერო, დირო დორა – შეტრიალება მარჯვნივ, მარცხნივ, წრეზე

ანზოტ– დაჯდომა

ირო სოტ – ადგომა

დობოკ ჩოდან – ფორმის გასცწორება

ჩონჩონი – შესრულება ნელა

ხიმიკე – შესრულება სწრაფად

გურო ოპ სი – დათვლის გარეშე

გურო მაჩა სო – დათვლით

ტირგაგი – უკან

ნაგაგი – წინ

გუჯარი – ადგილზე

 

დარტყმის შესასრულებელი ნაწილები

ჯუმოკ – მუშტი

აპ, იუპ, დუნგ, მიტ ჯუმოკი – წინა, გვერდითა, უკანა, ქვედა მუშტის ნაწილები

სონკალ – ხელის გულის ნეკნი ცერა თითის მხრიდან

სონკუტ – თითები

სონბადაკ – ხელის გული

პალმოკ – ხელი იდაყვიდან მაჯამდე

ან, ბაკატ, დუნგ, მიტ პალმოკ – შიდა, გარეთა, უკანა, ქვედა ხელის ნაწილი იდაყვიდან მაჯამდე

პალკუპ – იდაყვი

აპკუპჩი – ტერფის წინა ბალიში

ბალკალ – ტერფის გარეთა ნაწილი

ბაკალ დუნგ – ტერფის შიდა ნაწილი

ბალდუნგ – ტერფის ზედა ნაწილი

ბალბადაკ – ტერფის ქვედა ნაწილი

დვიტ ტჩუკ – ქუსლის უკანა ნაწილი

დვიტ ტკუპჩი – ქუსლის ქვედა ნაწილი

მურუპ – მუხლი

ხან სონგარკ – საჩვენებელი თითი

დუ სონგარაკ – ორი თითი (საჩვენებელი და შუა)

სონგარაკ ბადკ – თითების ბალიშები

სონ მოკ – მაჯის ტრიალი

დგომები (სოგი)

ნარანი სოგი – პარალელური დგომი

ჩარიოტ სოგი – ყურადღების დგომი

ანუნ სოგი – ჩამჯდარი დგომი

გუნუნ სოგი – სასიარულო დგომი

ნიუნჯა სოგი – L - მსგავსი დგომი

გოჯონგ სოგი – ღრმა დგომი

გუბურიო სოგი – მოხრილ ფეხზე დგომი

ვებალ სოგი – სწორ ფეხზე დგომი

დვიტ ბალ სოგი – უკანა ფეხზე დგომი

მოა სოგი – ტყუპ ფეხებზე დგომი

კიოჩა სოგი – ჯვარედინ ფეხებზე დგომი

ნაჩიო სოგი – გრძელი დგომი

სუჯიკ სოგი – ვერტიკალური დგომი

ოგურიო სოგი – შიგნით მოხრილი მუხლებით დგომი

სასონ სოგი – დიაგონალური დგომი

კიონე ჯასე – მისალმების დროს ფეხების დგომი

პალჯა სოგი – ღია დგომი

მოსა ჩუმბი სოგი – საბრძოლველად მზად ყოფნის დგომი

ჩუმბი სოგი – მზად ყოფნის დგომი

ხანალ სონ – ხელების პოზიცია

ხელებით დარტყმა

ბარო ძირუგი – ხელის დარტყმა

ბანდე ძირუგი – ხელის საპასუხო დარტყმა

დვიტ ჯიბო ძირუგი – გადატრიალებული ხელის დარტყმა

  სევო ძირუგი – ვერტიკალური ხელის დარტყმა

გიოკჯა ძირუგი – г-ს მსგავსი ხელის დარტყმა

დოლიო ძირუგი – ტრიალში ხელის დარტყმა

სან სონკუტ ტულგი – გაშლილი ხელის პირდაპირი დარტყმა

ოპუნ სონკუტ ტულგი – მაჯის დარტყმა

აპ პალკუპ ტერიგი – იდაყვის დარტყმა წინ

ვი პალკუპ ტერიგი – იდაყვის დარტყმა ქვევიდან ზევით

ნაპუნდე პალკუპ ტერიგი – იდაყვის დარტყმა გვერდიდან ზევით

ვი დვიტ პალკუპ ტერიგი – ერთი იდაყვის დარტყმა ქვევიდაზ ზევით მეორე კი უკან

ნერიო – ზევიდან ქვევით დარტყმა

დუ ჯუმოკ ჯირიგი – ორივე ხელის ერთდროულად დარტყმა

ი ჯუნგ კონგ გიოკ – ხელის ორმაგი დარტყმა

სამ ჯუნგ კონგ გიოკ – ხელის სამმაგი დარტყმა

ხონ აპ კონგ გიოკ – კომბინირებული დარტყმები

გრუდგი – ხელის ზევიდან ქვევით დარტყმა (ანურო, ბაკურო)

ხეჩე ტერიგი – ხელის გამრჭოლი დარტყმა

ფეხებით დარტყმა

აპ, იუპ, დვიტ ჩაულიგი – ფეხის ზევით, გვერდზე, უკან მოქნევა (ფეხის გასახურებლად)

მურუპ ჩაგი – მუხლის დარტყმა

იოპჩა ძირუგი – ფეხის გვერდზე დარტყმა

დვიტჩა ძირუგი – პეხის უკან დარტყმა

აპ ჩაგი – ფეხის წინ დარტყმა

დოლიო ჩაგი – გვერდული დარტყმა

ბანდე დოლიო ჩაგი – ტრიალში გვერდული დარტყმა

გორო ჩაგი – ფეხის გადატარებული დარტყმა წინ

ნერიო ჩაგი – ფეხის ზევიდან ქვევით დარტყმა (შიგნიდან გარეთ)

ბაკურო ჩაგი - ფეხის ზევიდან ქვევით დარტყმა (გარედან შიგნით)

სევო ჩაგი – ფეხის ვერტიკალური დარტყმა

ბიტურო ჩაგი – ფეხის დარტყმაწინ ნაბიჯით

იბო ჩაგი - ფეხის დარტყმა უკან ნაბიჯით

ტიმიო ჩაგი – ფეხის ნახტომში დარტყმა

ი ჯუნგ ჩაგი – ფეხის ორი დარტყა

სამ ჯუნგ ჩაგი – ფიხის სამი დარტყმა

ხონაპ ჩაგი – ფეხის კომბინირებული დარტყმა

დორა ჩაგი - ფეხის დარტყმა შეტრიალებით

ჩა მომჩაგი – კონტროლირებადი ფეხის დარტყმა

ტიმიო ნომო ჩაგი – ფეხის დარტყმა ნახტომში შორს

ტიმიო ნოპი ჩაგი – ფეხის დარტყმა ნახტომში მაღლა

ტიმიო სამ ჯუნგ ჩაგი – ფეხის სამი დარტყმა ნახტომში

ტიმიო სანბანგ ჩაგი – ორმაგი ფეხის დარტყმა ნახტომში ორი მიმართულებით

ბალ დულგი – ფეხის აწევა მაღლა (ფეხში დარტყმის ასაცილებლად) 

ბლოკები

ნაჯუნდე მაკი – ტანის ქვედა ნაწილის ბლოკი

კაუნდე მაკი – ტანის შუა ნაწილის ბლოკი

ნოპუნდე მაკი – ტანის ზედა ნაწილის ბლოკი

აპ მაკი – სწორი ბლოკი

იოპ მაკი – გვერდითი ბლოკი

იუპაპ მაკი – გვერდითა სწორი ბლოკი

ჩუკიო მაკი – თავის ბლოკი

სანგ მაკი – ორმაგი ბლოკი

ოლიო მაკი – ბლოკი ქვევიდან ზევით

სონკალ მაკი – გაშლილი ხელით ბლოკი

ნერიო მაკი – ბლოკი ზევიდან ქვევით

ნარანი მაკი – პარალელური ბლოკი

მოსამზადებელი მოძრაობები ტქნიკური კომპლექსებისათვის

სა ჯუ ძირიგი – დარტყმა ოთხი მიმართულებით

სა ჯუ მაგკი – ბლოკი ოთხი მიმართულებით

ტექნიკური კომპლექსები (ტულ)

1.ჩონ ჯი 2.დან გუნ 3.დო სან 4.ვონ ხიო 5.იულ გოკ 6.ჯუნგ გუნ 7.ტე გე 8.ხვა რანგ 9.ჩუნგ მუ 10.კვან გე 11.პო უნ 12.გე ბეკ 13.ოი ამ 14.ჩუნგ ჯანგ 15.ჯუჩე 16.სამ ილ 17.იუ სინ 18.ჩოი უნგ 19.იონ გე 20.ულ ჯი 21.მუნ მო 22.სო სან 23.სე ჯონგ 24.ტონგ ილ.


CDS © 2012